Do'a di Tanah Suci

Jama'ah haji telah kembali ke tanah air. Berikut adalah do'a yang saya titipkan pada Pak Melan, jama'ah haji dari kampus kami.

Ya Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,
Segala puji hanya untuk-Mu, Sholawat dan salam untuk Rasul-Mu,

Ya Allah, Mas Yuli adalah salah seorang hamba-Mu yang mengharap ke Hadirat-Mu melalui perantaraan ibadah haji yang kami laksanakan saat ini di dekat rumah-Mu.

Ampunilah Mas Yuli beserta kedua orang tua dan keluarganya. Jadikan mereka kelompok hamba-Mu yang memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dalam naungan ridho-Mu.

Berilah Mas Yuli ilmu yang unggul, ilmu yang Engkau ridhoi, ilmu yang memberikan manfaat, yang dengan ilmu itu Engkau angkat derajadnya di antara hamba-Mu, Engkau mudahkan urusannya, Engkau muliakan ia di dunia dan akhirat.

Berilah Mas Yuli kekuatan dan keteguhan hati untuk mengamalkan ilmunya agar sesuai dengan kehendak-Mu, menjaga dan menguatkan agama-Mu, menegakkan ajaran Rasul-Mu, dan melindungi segenap pengikut-Mu.

Ya Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Anugerahkan kepada Mas Yuli keluarga yang di dalamnya tertanam mawaddah dan rahmah, sehingga kehidupan sakinah selalu menaungi rumah tangganya. Jauhkan keluarganya dari fitnah, ghibah, wiswas, dan cobaan-Mu.

Anugerahkan pula bagi Mas Yuli keturunan yang memegang teguh ajaran-Mu, yang taat dan ikhlas beribadah kepada-Mu, menghormati dan menyayangi orang tua mereka, yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar mereka, dan yang mampu memberikan perbaikan bagi kehidupan ummat manusia.

Ya Allah Yang Maha Kaya Lagi Maha Perkasa,

Anugerahkanlah kepada Mas Yuli rizki yang halal, baik, barakah, wasi’ah, katsirah, nafi’ah, yang dengan rizki itu ia dapat mempersiapkan diri dan keluarganya meraih kebahagiaan dan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat.

Jauhkanlah rizki Mas Yuli dari riba yang Engkau murkai, dari gharar yang Engkau benci, dan dari syubhat yang Engkau laknati.

Berilah keringanan bagi Mas Yuli untuk men-tasharuf-kan rizki yang Engkau karuniakan kepadanya di jalan yang Engkau ridhoi.

Ya Allah Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Menguasai,

Lindungilah Mas Yuli dan keluarganya dari siksa dunia, siksa kubur, dan siksa neraka. Mudahkan akhir hayatnya, jadikan ia husnul khatimah. Mudahkan pertanyaan dalam kuburnya. Lancarkan perjalanannya di sirat-Mu. Beratkan amalkan kebajikannya. Jadikan dia hamba-Mu yang menempati rumah kebahagiaan di syurga-Mu yang abadi.

Amin... Ya Mujibas Sailiin.

  1. Kampanye damai Pemilu Indonesia 2009’s avatar

    Very nice information. Thanks for share.........

    *numpang comment yeee*

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*